Poskytovanie služieb v oblasti:

na úseku bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“)

  • školenia pre zamestnancov
  • vykonávanie pravidelných – nepravidelných kontrol za účelom dodržiavania BOZP

Zákon o BOZP sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej aj nevýrobnej sféry.

na úseku požiarnej ochrany (ďalej len „PO“)

  • školenia pre zamestnancov
  • vykonávanie pravidelných – nepravidelných kontrol za účelom dodržiavania PO

 

Ponúkame Vám komplexné zastrešenie týchto oblastí v najvyššej kvalite po celom území Slovenskej republiky.

JUDr. Ján Kuderavý

V autoškole Beňuš pracuje ako lektor pre KKV školenia. Taktiež vykonáva administratívne práce v oblasti poskytovania služieb BOZP, PO a poskytuje právne poradenstvo. Zaujímajú Vás, aké povinnosti sa Vás týkajú z oblasti BOZP a PO? Zavolajte nám a dohodnite si bezplatnú konzultáciu. Vypracujeme a následne aktualizujeme komplexnú dokumentáciu.

Niektoré z firiem a obcí, s ktorými spolupracujeme