vodičské oprávnenia

Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia sa líšia u rôznych kategórií vodičských preukazov. Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T. Vyberte si kategóriu motorového vozidla, pre ktorú máte záujem získať vodičský preukaz.

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Prihlášku si vytlačte OBOJSTRANNE na jeden list papiera. Prihlášku je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi, a následne priniesť do autoškoly ešte pred začatím kurzu.