Vodičské oprávnenia na všetky skupiny motorových vozidiel.

Všetky druhy školení povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku.

Overovanie – ciachovanie, montáž, oprava a výmena pokazených tachografov

Nové testy pre autoškoly podľa skupín vodičského oprávnenia.

Ostatné Služby

Autobusová doprava

Cestovanie v pároch je pekné, ale cestovanie v skupinách je lepšie. Cestujte s nami v medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej osobnej doprave.

Kurz prvej pomoci

Obsah kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávanie a vodičov je zameraný na poskytovanie prvej pomoci v cestnej premávke.

Kondičné jazdy

Kondičné jazdy, počas ktorých dokážete opäť nadobudnúť dávnejšie získané a zabudnuté vedomosti, ale aj opätovne nacvičiť zručnosti potrebné pre bezpečné vedenie automobilu.

Tachografové karty

V našom stredisku môžete požiadať o vydanie tachografovej karty.

Poskytovanie služieb v oblasti

  • bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • poskytujeme širokú paletu školení odbornej prípravy, výchovy a vzdelávania
  • Strojnícke kurzy, VZV, práca vo výškach,…

Prenájom

  • priestorov autocvičiska na praktizovanie manévrovacích zručností
  • zasadačiek a učební

Získanie vodičského oprávnenia v Autoškole Beňuš

Prečo naša autoškola?

Na vašej ceste, aby ste sa naučili viesť vozidlo, budete musieť vyvinúť veľa rôznych zručností. Na efektívne rozvíjanie týchto zručností potrebujete inštruktora, na ktorého sa môžete spoľahnúť. Ak ste práve na ceste, je dobré pochopiť celý proces, aby ste mohli robiť inteligentné rozhodnutia.

Pomôcť rozhodnúť sa, že Autoškola Beňuš je pre vás správnou voľbou, poskytne fakt, že počas našej 34 ročnej pôsobnosti na trhu získalo u nás vodičský preukaz vyše 23 460 žiadateľov o vodičské oprávnenie jednotlivých skupín.

 
 

Aké sú ceny?

Na prvej lekcii budete mať priestor na konzultácie, aby ste dostali odpovede na všetky vaše otázky, ako napríklad koľko hodín jázd budete absolvovať, aké sú celkové náklady na vodičský preukaz a pod. Máme rôzne ponuky, aby sme vám ponúkli lekcie, ktoré potrebujete za najlepšiu cenu.

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Prihlášku si vytlačte OBOJSTRANNE na jeden list papiera. Prihlášku je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi, a následne priniesť do autoškoly ešte pred začatím kurzu.