O nás

Hlavným cieľom našej autoškoly je vzdelávanie a poskytovanie kvalitného teoretického a praktického výcviku budúcim vodičom, a tak napomáhať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky.

 
 

Autoškola BEŇUŠ bola založená v roku 1990 v Dolnom Kubíne. Je jednou z najstarších autoškôl na Slovensku a najstaršia na Orave. Počas našej 30 ročnej pôsobnosti na trhu získalo u nás vodičský preukaz vyše 21 460 žiadateľov o vodičské oprávnenie jednotlivých skupín. Pôsobíme najmä na území mesta Dolný Kubín a jeho okolia. V posledných rokoch sme rozšírili svoju oblasť pôsobnosti do mesta Tvrdošín, kde sme otvorili novú pobočku.

Našim základným krédom je poskytnúť kvalitný výukový servis za prijateľné ceny s ohľadom na individuálne požiadavky a potreby klienta. Pri výbere inštruktorov dbáme predovšetkým na odborné a charakterové vlastnosti a taktiež na trpezlivosť inštruktorov. Pri výučbe používame didaktické pomôcky a nové vyučovacie metódy s ohľadom na individualitu žiakov.

 
 

Autoškolu si vyberáte iba raz, a vodičské oprávnenie chcete taktiež získať na prvý krát. Vyberte si teda správnu autoškolu, pretože cena nie je vždy rozhoduje.

Tí čo chcú byť najlepší chodia k nám, garancia silnej dlhotrvajúcej značky.

AUTOŠKOLA BEŇUŠ

PhDr. Ján Beňuš, PhD.

Je spolumajiteľom autoškoly BEŇUŠ. V autoškole vykonáva funkciu zodpovedného vedúceho a inštruktora. Na neho sa môžete obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok.

Mgr. Mariana Beňušová

Je spolumajiteľkou autoškoly BEŇUŠ. V autoškole Vám pomôže s vybavením vašej kvalifikačnej karty vodiča (KKV). Taktiež pracuje ako inštruktorka.

Mgr. Iveta Slováková

Manažérka autoškoly v Dolnom Kubíne. Poskytne Vám všetky potrebné informácie týkajúce sa vodičských kurzov. Pomôže Vám s prihlásením a bude Vás informovať o záverečných skúškach.

Magdaléna Zápotočná

Je jednou z najdlhšie pracujúcich zamestnancov. V Autoškole Beňuš pracuje od roku 1996 ako vedúca ekonomického oddelenia.

JUDr. Ján Kuderavý

V autoškole Beňuš pracuje ako lektor pre KKV školenia. Taktiež vykonáva administratívne práce v oblasti poskytovania služieb BOZP, PO, PZS a poskytuje právne poradenstvo.

Tatiana Maceková

Pracuje v Autoškole Beňuš ako zodpovedná vedúca pre autobusovú dopravu. Rada Vám pomôže a uľahčí plánovanie vašej cesty.

NAŠI INŠTRUKTORI

PhDr. Peter Beňuš

V autoškole Beňuš pracuje ako inštruktor a lektor pre KKV školenia.

Mgr. Štefan Slovák

V autoškole Beňuš pracuje ako inštruktor a lektor pre KKV školenia.

Ing. Vladimír Krupa

V autoškole Beňuš pracuje ako inštruktor a lektor pre KKV školenia.

Bc. Miroslav Senko

V autoškole Beňuš pracuje ako inštruktor a lektor pre KKV školenia.

Zlepšenie poskytovaných služieb autoškoly Beňuš Kód projektu: IROP-CLLD-Q570-511-003-003 Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií suma poskytnutá vo výške: 87 488,68 EUR