Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci je ZADARMO pre všetkých účastníkov vodičských kurzov v autoškole BEŇUŠ.

Je potrebné tento kurz absolvovať?

Áno. Absolvovanie tohto kurzu je nevyhnutnou podmienkou pre absolvovanie vodičského kurzu v každej autoškole.

 
 
 
 

Ako dlho tento kurz trvá?

Kurz prvej pomoci absolvujete počas jedného dňa v priebehu 8 hodín. Kurz prvej pomoci je zážitkovým učením. Cieľom výučby našich inštruktorov je zmeniť postoj mnohých účastníkov kurzu, pre ktorých prvá pomoc nebola doteraz ničím zaujímavá a potrebná.

 
 
 
 

Obsah kurzu prvej pomoci

Obsah kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávanie a vodičov je zameraný na poskytovanie prvej pomoci v cestnej premávke. Účastník získa vedomosti o organizácii pomoci v prípade dopravnej nehody, zabezpečení bezpečnosti priestoru nehody aj bezpečnom poskytovaní prvej pomoci. Okrem týchto špecifických informácií súvisiacich s cestnou premávkou získa vedomosti o život zachraňujúcich výkonoch a poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch a iných náhlych stavoch, s ktorými sa môže stretnúť kedykoľvek a kdekoľvek v živote.

 
 

Prečo je prvá pomoc pre vodičov dôležitá?

Úrazy sú podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie treťou najčastejšou príčinou úmrtí. Z nich najväčšiu časť predstavujú dopravné úrazy a pracovné úrazy. Spoločným znakom obetí týchto úrazov je práve produktívny vek. Zomierajú tí, ktorí by z hľadiska veku a zdravia zomierať nemali. Je pravdepodobné, že ako vodič budete konfrontovaný so situáciou, ktorá si poskytnutie prvej pomoci bude vyžadovať. Zabezpečenie bezpečnosti je jednou z dôležitých činností pri poskytovaní prvej pomoci pri autonehode. Naučíme Vás, ako pomôcť účastníkom nehody a neohroziť svoje zdravie a svoj život. Naučíme Vás rozlíšiť závažné stavy od tých, ktoré nie sú pre zraneného život ohrozujúce. Naučíme Vás, kedy pri autonehode konať musíte a kedy je postačujúce len Vaše zotrvanie pri zranenom v zabezpečenom priestore do príchodu záchrannej služby.

 
 

Kurz prvej pomoci realizujeme aj pre externých študentov - CENA je 25 eur, externý 30 eur.

Radi s Vami strávime zopár užitočných chvíľ na kurze prvej pomoci, aby ste boli tými, ktorí budú chcieť a budú vedieť človeku v tiesni prvú pomoc poskytnúť.