Overovanie tachografov

Montáž a výmena tachografov

Bližšie k Vám. Nájdete nás:

! ! ! Dôležité informácie ! ! !

Od 21. augusta musia byť všetky novo registrované vozidlá nad 3,5 tony, ktoré sa používajú v medzinárodnej doprave, vybavené inteligentným tachografom druhej generácie druhej verzie.

Do 31.12.2024 vo všetkých vozidlách nad 3,5 tony, ktoré sa používajú v medzinárodnej doprave musí byť nahradený analógový alebo digitálny tachograf, novým inteligentným tachografom druhej generácie druhej verzie.

Do 20.08.2025 vo všetkých vozidlách nad 3,5 tony, ktoré sa používajú v medzinárodnej doprave musí byť nahradený inteligentný tachograf prvej verzie novým inteligentným tachografom druhej verzie.

Od 1. júla 2026 v rámci medzinárodnej dopravy alebo kabotážnej prepravy, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,5 tony bude musieť byť vozidlo vybavené inteligentným tachografom druhej generácie druhej verzie.​

Príručky a návody Digitálny tachograf

Príručka Digitálny tachograf - Siemens VDO DTCO. Návod na obsluhu pre podnikateľov a vodičov.

Príručka Digitálny tachograf - Stoneridge SE5000. Návod na obsluhu pre podnikateľov a vodičov.