Skupina motorových vozidiel D1

Predpokladaný začiatok kurzu: podľa dohody

Cena 1800 €

Prihlášku si vytlačte obojstranne na jeden list papiera. Prihlášku je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi, a následne priniesť do autoškoly ešte pred začatím kurzu.

 • Zdarma Oficiálne testy z pravidiel cestnej premávky v papierovej podobe
 • Variabilná dĺžka kurzov (o presnej dĺžke kurzu sa dozviete viac pri zápise; možná variabilita, prispôsobenie sa požiadavkám uchádzača
 • Zabezpečenie Kurzu prvej pomoci u nás v autoškole
 • Praktické jazdy podľa individuálnej dohody uchádzača a inštruktora
 • Základný kurz na získanie vodičského oprávnenia na skupinu D1 je zložený z 31 hodín výučby teórie (1 hod. – 45 minút):
 1. Pravidlá cestnej premávky (6 hod.)
 2. Náuka o vozidlách a ich údržba (14 hod.)
 3. Teória vedenia vozidla (2 hod.)
 4. Zásady bezpečnej jazdy (6 hod.)
 5. Opakovanie (3 hod.)
 • Počet hodín praktického výcviku (58 hod.):
 1. Auto cvičisko (autobus – 4 hod.; traktor – 3 hod.)
 2. Vyučovacie hodiny jazdy v cestnej premávky (32 hod.; 2 hod.)
 3. Flexibilné vyučovacie hodiny (9 hod.; 2hod.)
 4. 6 hodín praktickej údržby
 

Mgr. Iveta Slováková

Iveta Slováková je zodpovedná osoba, ktorá Vám pomôže s jednoduchým procesom prihlásenia sa v Autoškole Beňuš. Poskytne Vám všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete vedieť pre správne odovzdanie žiadosti a zaradenie do kurzu pre získanie požadovaného vodičského oprávnenia. S úsmevom Vám rada pomôže a odpovie na všetky vaše otázky.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny D1.

Do skupiny motorových vozidiel skupiny D1 patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča a ktorých dĺžka nepresahuje 8 m; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg. 

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D1 možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D1, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1, ako aj motorové vozidlá skupiny T.