Skupina motorových vozidiel D

Predpokladaný začiatok kurzu: 15. máj 2024

Pre Zamestnaných aj nezamestnaných, možnosť získať VP na Sk. D s pomocou úradu práce ÚPLNE ZADARMO.

Cena 1300 €

Prihlášku si vytlačte obojstranne na jeden list papiera. Prihlášku je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi, a následne priniesť do autoškoly ešte pred začatím kurzu.

 • Rozšírenie z C na D
 • Rozšírenie z B na D cena 1840 EUR
 • Zdarma Oficiálne testy z pravidiel cestnej premávky v papierovej podobe
 • Variabilná dĺžka kurzov (o presnej dĺžke kurzu sa dozviete viac pri zápise; možná variabilita, prispôsobenie sa požiadavkám uchádzača
 • Zabezpečenie Kurzu prvej pomoci u nás v autoškole
 • Praktické jazdy podľa individuálnej dohody uchádzača a inštruktora
 • Základný kurz na získanie vodičského oprávnenia na skupinu D je zložený z 31 hodín výučby teórie (1 hod. – 45 minút):
 1. Pravidlá cestnej premávky (6 hod.)
 2. Náuka o vozidlách a ich údržba (14 hod.)
 3. Teória vedenia vozidla (2 hod.)
 4. Zásady bezpečnej jazdy (6 hod.)
 5. Opakovanie (3 hod.)
 • Počet hodín praktického výcviku (20 hod.):
 1. Auto cvičisko (1 hod.)
 2. 12 vyučovacích hodín jazdy v cestnej premávky
 3. 4 flexibilné vyučovacie hodiny
 4. 3 hodiny praktickej údržby
 

Mgr. Iveta Slováková

Iveta Slováková je zodpovedná osoba, ktorá Vám pomôže s jednoduchým procesom prihlásenia sa v Autoškole Beňuš. Poskytne Vám všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete vedieť pre správne odovzdanie žiadosti a zaradenie do kurzu pre získanie požadovaného vodičského oprávnenia. S úsmevom Vám rada pomôže a odpovie na všetky vaše otázky.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny D.

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny D1 a T.