Skupina motorových vozidiel C

Predpokladaný začiatok kurzu: 15. máj 2024

Pre Zamestnaných aj nezamestnaných, možnosť získať VP na Sk. C s pomocou úradu práce ÚPLNE ZADARMO.

Cena 1600 €

Prihlášku si vytlačte OBOJSTRANNE na jeden list papiera. Prihlášku je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi, a následne priniesť do autoškoly ešte pred začatím kurzu.

 • Rozšírenie z B na C
 • Cena rozšírenia z B, T na C je 1150 €
 • Zdarma Oficiálne testy z pravidiel cestnej premávky v papierovej podobe
 • Variabilná dĺžka kurzov (o presnej dĺžke kurzu sa dozviete viac pri zápise; možná variabilita, prispôsobenie sa požiadavkám uchádzača
 • Zabezpečenie Kurzu prvej pomoci u nás v autoškole
 • Praktické jazdy podľa individuálnej dohody uchádzača a inštruktora
 • Základný kurz na získanie vodičského oprávnenia na skupinu C je zložený z 31 hodín výučby teórie (1 hod. – 45 minút):
 1. Pravidlá cestnej premávky (6 hod.)
 2. Náuka o vozidlách a ich údržba (14 hod.)
 3. Teória vedenia vozidla (2 hod.)
 4. Zásady bezpečnej jazdy (6 hod.)
 5. Opakovanie (3 hod.)
 • Počet hodín praktického výcviku (35 hod.):
 1. Auto cvičisko (4 hod.)
 2. 24 vyučovacích hodín jazdy v cestnej premávky
 3. 3 flexibilné vyučovacie hodiny
 4. 4 hodiny praktickej údržby
 

Mgr. Iveta Slováková

Iveta Slováková je zodpovedná osoba, ktorá Vám pomôže s jednoduchým procesom prihlásenia sa v Autoškole Beňuš. Poskytne Vám všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete vedieť pre správne odovzdanie žiadosti a zaradenie do kurzu pre získanie požadovaného vodičského oprávnenia. S úsmevom Vám rada pomôže a odpovie na všetky vaše otázky.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C.

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny C1 a T.