Skupina motorových vozidiel CE

Predpokladaný začiatok kurzu: 17. júl 2024

Pre Zamestnaných aj Nezamestnaných, možnosť získať VP na Sk. CE s pomocou úradu práce ÚPLNE ZADARMO

Cena 800 €

Prihlášku si vytlačte obojstranne na jeden list papiera. Prihlášku je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi, a následne priniesť do autoškoly ešte pred začatím kurzu.

 • Zdarma Oficiálne testy z pravidiel cestnej premávky v papierovej podobe
 • Variabilná dĺžka kurzov (o presnej dĺžke kurzu sa dozviete viac pri zápise; možná variabilita, prispôsobenie sa požiadavkám uchádzača
 • Zabezpečenie Kurzu prvej pomoci u nás v autoškole
 • Praktické jazdy podľa individuálnej dohody uchádzača a inštruktora
 • Základný kurz na získanie vodičského oprávnenia na skupinu CE je zložený z 16 hodín výučby teórie (1 hod. – 45 minút):
 1. Pravidlá cestnej premávky (6 hod.)
 2. Náuka o vozidlách a ich údržba (2 hod.)
 3. Teória vedenia vozidla (2 hod.)
 4. Zásady bezpečnej jazdy (3 hod.)
 5. Opakovanie (3 hod.)
 • Počet hodín praktického výcviku (11 hod.):
 1. Auto cvičisko (2 hod.)
 2. 6 vyučovacích hodín jazdy v cestnej premávky
 3. Jedna flexibilná vyučovacia hodina
 4. 2 hodiny praktickej údržby
 

Mgr. Iveta Slováková

Iveta Slováková je zodpovedná osoba, ktorá Vám pomôže s jednoduchým procesom prihlásenia sa v Autoškole Beňuš. Poskytne Vám všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete vedieť pre správne odovzdanie žiadosti a zaradenie do kurzu pre získanie požadovaného vodičského oprávnenia. S úsmevom Vám rada pomôže a odpovie na všetky vaše otázky.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny CE.

Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny CE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny CE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C. Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny CE, ako aj motorové vozidlá skupiny C1E, BE a T a tiež motorové vozidlá skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D.