Skupina motorových vozidiel BE

Predpokladaný začiatok kurzu: 17. júl 2024

Pre všetkých záujemcov, možnosť získať VP na Sk. BE s pomocou úradu práce ÚPLNE ZADARMO aj pre zamestnaných.

Cena 490 €

Prihlášku si vytlačte obojstranne na jeden list papiera. Prihlášku je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi, a následne priniesť do autoškoly ešte pred začatím kurzu.

Mgr. Iveta Slováková

Iveta Slováková je zodpovedná osoba, ktorá Vám pomôže s jednoduchým procesom prihlásenia sa v Autoškole Beňuš. Poskytne Vám všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete vedieť pre správne odovzdanie žiadosti a zaradenie do kurzu pre získanie požadovaného vodičského oprávnenia. S úsmevom Vám rada pomôže a odpovie na všetky vaše otázky.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny BE.

Vodičský preukaz skupiny BE potrebuješ vtedy, ak vedieš motorové vozidlo skupiny B, to je osobný automobil a k nemu máš pripojený príves o celkovej hmotnosti viac ako 750 kg. Pri skupine BE môže byť jazdná súprava maximálne dlhá 12 m, pričom hmotnosť nesmie presiahnuť 6 990 kg. Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg. 

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny BE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny BE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny BE.

 • Zdarma Oficiálne testy z pravidiel cestnej premávky v papierovej podobe
 • Variabilná dĺžka kurzov (o presnej dĺžke kurzu sa dozviete viac pri zápise; možná variabilita, prispôsobenie sa požiadavkám uchádzača
 • Zabezpečenie Kurzu prvej pomoci u nás v autoškole
 • Praktické jazdy podľa individuálnej dohody uchádzača a inštruktora
 • Základný kurz na získanie vodičského oprávnenia na skupinu BE je zložený zo 16 hodín výučby teórie (1 hod. – 45 minút):
 1. Pravidlá cestnej premávky (6 hod.)
 2. Náuka o vozidlách a ich údržba (2 hod.)
 3. Teória vedenia vozidla (2 hod.)
 4. Zásady bezpečnej jazdy (3 hod.)
 5. Opakovanie (3 hod.)
 • Počet hodín praktického výcviku (7 hod.):
 1. Auto cvičisko (2 hod.)
 2. 4 vyučovacie hodiny jazdy v cestnej premávky
 3. 1 flexibilná vyučovacia hodina