Skupina motorových vozidiel B96

Predpokladaný začiatok kurzu: individuálne podľa dohody

Cena 390 €

Prihlášku si vytlačte obojstranne na jeden list papiera. Prihlášku je potrebné dať potvrdiť k praktickému lekárovi, a následne priniesť do autoškoly ešte pred začatím kurzu.

!Možnosť absolvovať LEN za 1 týždeň!

  • Vodičský preukaz získate absolvovaním výcviku v autoškole BEZ POTREBY SKÚŠOK S POLICAJTOM
  • Variabilná dĺžka kurzov (o presnej dĺžke kurzu sa dozviete viac pri zápise; možná variabilita, prispôsobenie sa požiadavkám uchádzača
  • Zabezpečenie Kurzu prvej pomoci u nás v autoškole
  • Praktické jazdy podľa individuálnej dohody uchádzača a inštruktora
  • Základný kurz na získanie vodičského oprávnenia na skupinu B96 je zložený z 11 hodín výučby teórie (1 hod. – 45 minút):
  1. Pravidlá cestnej premávky (6 hod.)
  2. Teória vedenia vozidla (2 hod.)
  3. Zásady bezpečnej jazdy (3 hod.)
  • Počet hodín praktického výcviku (6 hod.):
  1. 6 vyučovacích hodín jazdy v cestnej premávky
 

Mgr. Iveta Slováková

Iveta Slováková je zodpovedná osoba, ktorá Vám pomôže s jednoduchým procesom prihlásenia sa v Autoškole Beňuš. Poskytne Vám všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete vedieť pre správne odovzdanie žiadosti a zaradenie do kurzu pre získanie požadovaného vodičského oprávnenia. S úsmevom Vám rada pomôže a odpovie na všetky vaše otázky.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B96.

V rámci vodičského oprávnenia môžeš riadiť motorové vozidlo, ku ktorého riadeniu postačuje skupina vodičského oprávnenia skupiny B, pričom však k nemu môžeš pripojiť príves s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, kde maximálna prípustná hmotnosť tejto súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg. Prípojné vozidlo nesmie byť ťažšie ako vozidlo vlečné. Do skupiny motorových vozidiel B96 patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B96 možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny B96, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B96 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B96. B96 – Vozidlá skupiny B doplnené prívesom s maximálnou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, kde maximálna prípustná hmotnosť tejto súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje     4 250 kg.